Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” w Białymstoku

15–661 Białystok, ul. Armii Krajowej 7

(0-85) 66-49-396

moksik@o2.pl

Prezes Klubu: 605-780-132

http://moks.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 13

NIP: 542-25-75-197
REGON: 050808068
KRS: 0000223054

Konto bankowe:
40 1240 1154 1111 0000 2148 0634

Wpis do ewidencji UKS prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku
-EW.116  z dn. 28.12.1998r.

Mapka dojazdu na salę przy ulicy Jesiennej 8