Zarząd klubu

Rekść Wacław - prezes

Mazur Jerzy - sekretarz

Jarmołowicz Teresa

Łucyk Jędrzej

Lewończuk Konrad

Święciński Dawid

Baruch Dariusz

Kulpa Maksymilian

Komisja Rewizyjna

Wondołkowski Tadeusz - przewodniczący

Ostaszewski Jerzy

Ciborowski Władysław