O nas

29 października 1998 r.  z inicjatywy grupy ,,zapaleńców” (nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół i przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej), odbyło się zebranie założycielskie Międzyszkolnego Osiedlowego Klubu Sportowego (MOKS) ,,Słoneczny Stok”. Celem powstania Klubu  było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży mieszkającej na osiedlach wchodzących w skład S.M. ,,Słoneczny Stok”

Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podjęto dnia 28 grudnia 1998 r., co uważa się za oficjalną datę rozpoczęcia działalności Klubu.Przez prawie 20 lat działalności klubu funkcjonowało  w sumie 10 sekcji sportowych, z których trzy: futsal, tenis stołowy i piłka ręczna istnieją  do dnia dzisiejszego. Ogromną wagę władze klubu przykładały do organizacji imprez masowych , które są systematycznie organizowane do chwili obecnej.

Sztandarową imprezą organizowaną od 2000 roku jest Słoneczna Liga w futsalu. Uczestnikami są amatorskie drużyny z miasta Białegostoku grające w trzech ligach. Co tydzień w rozgrywkach tych bierze udział  około 400 osób. Ponadto Klub organizuje też inne imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak: Puchar Ligi i Puchar Wiosny w futsalu , turnieje piłki ręcznej , tenisa stołowego oraz zawody lekkoatletyczne.